Масові показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритикале ярого залежно від ценотичної напруги у посівах

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
[633.112.9(321.)581.4]:631.531.04

Автор
А.О. Рожков, кандидат сільськогосподарських наук
В.К. Пузік, доктор сільськогосподарських наук
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Анотація
Представлено результати досліджень впливу різних варіантів ценотичної напруги за рахунок добору норм висіву та способів сівби на основні характеристики стійкості пагонів до вилягання: суху масу сантиметрових відрізків міжвузлів, їх довжину. Визначено силу залежності досліджуваних показників від норми висіву за різних способів сівби.

Ключові слова
ценотична напруга, тритикале яре, міжвузля, префлоральна зона, норма висіву, способи сівби
(більше…)