Репродуктивна здатність бджолиних маток за підгодівлі борошном сої з додаванням хрому

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
591.16:638.1:591.615:546.76

Автор
Л.І. Романів, аспірант
Р.С. Федорук, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут біології тварин НААН України, Львів
В.Г. Каплуненко, доктор технічних наук, професор
Український державний НДІ нанобіотехнологій і ресурсозбереження, м. Київ

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу борошна з бобів нативного сорту сої з додаванням до нього хрому хлориду та цитрату на репродуктивну функцію бджолиних маток у літньо-осінній період. Застосовувалась така підгодівля впродовж 35 діб з інтервалом кожних 7 діб. На основі одержаних результатів досліджень яйцекладки бджолиних маток у період підгодівлі дослідних груп порівняно до контролю встановлено вірогідні різниці за інтенсивністю яйцекладки бджолиних маток II дослідної групи на 12- та 24-ту доби дослідного періоду, а бджолиних маток III дослідної групи лише на 24-ту добу цього періоду. Досліджували також показники маси тіла бджолиних маток у підготовчий період та кількість відкладених яєць на 10 мг маси тіла за 12-ти добовими етапами кожного з періодів досліду.

Ключові слова
бджолина матка, репродуктивна функція, соя, хлорид хрому, цитрат хрому, яйцекладка
(більше…)