Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
543.423.1:543.7/.79:543.84/.849

Автор
В.М. Світовий, кандидат сільськогосподарських наук
І.Д. Жиляк, кандидат хімічних наук
Уманський національний університет садівництва

Анотація
Методом на основі індуктивно зв’язаної плазми встановлено вміст хрому та нікелю в чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій за тривалої відсутності внесення добрив. Виявлено, що за умов тривалої відсутності внесення добрив чорнозем опідзолений та вирощене на ньому зерно пшениці озимої є безпечними для людини за вмістом хрому та нікелю.

Ключові слова
індуктивно зв’язана плазма, важкі метали, ґрунт, пшениця озима
(більше…)