Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 631.675:635.624:631.416

Автор
О. Т. Cемен, асистент
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Анотація
У статті наведено динаміку основних елементів живлення в ґрунті залежно від мінеральних добрив та площ живлення при вирощуванні гарбуза мускатного. Відзначено позитивний вплив мінеральних добрив на поживний режим чорнозему південного. Протягом вегетації рослини використовували поживні речовини з ґрунту, а найбільше на формування майбутнього врожаю плодів – сорт Яніна: у 1,4-1,9 разів нітратного азоту; у 1,2-1,6 разів рухомого фосфору; у 1,1-1,2 разів обмінного калію в порівнянні із сортом Гілея.

Ключові слова:
гарбуз мускатний, площа живлення, добриво, вміст азоту, фосфору, калію, ґрунт.
(більше…)