Інтегральний метод оцінки інноваційної складової туристичного потенціалу регіону

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
338.484

Автор
Г.В. Токарчук, аспірант
Харківський державний університет харчування та торгівлі

Анотація
Визначено узагальнюючу систему складових туристичного потенціалу регіону. Виділено роль інноваційної складової серед автономних компонент ортогонального простору туристичного потенціалу. Запропоновано систему складових показників з відповідними ваговими коефіцієнтами для інтегральної оцінки інноваційної компоненти в ході аналізу туристичного потенціалу регіону.

Ключові слова
туристичний потенціал, інноваційний розвиток регіону, інтегральна оцінка, компонент туристичного потенціалу, інноваційна складова
(більше…)