Особливості формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.15:631.5:631.81

Автор
О. В. Трубілов, кандидат сільськогосподарських наук
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Анотація
У статті наведено дані щодо впливу елементів технології на біометричні показники і врожайність зерна гібридів кукурудзи. Рекомендовано оптимальні способи основного обробітку ґрунту і внесення мінеральних добрив, які забезпечують збільшення висоти рослин, площі листкової поверхні, підвищення врожайності зерна.

Ключові слова
кукурудза, урожайність зерна, обробіток ґрунту, рівні живлення
(більше…)