Алгоритмізація процесу оптимального керування узагальненим показником якості для складних структур

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
621.313

Автор
С.Г. Чорний, кандидат технічних наук
А.О. Жиленков, старший викладач
Л.М. Козаченко, старший викладач
І.Л. Тітов, здобувач
Керченський державний морський технологічний університет

Анотація
Визначено узагальнений показник якості електроенергії в автономній електроенергетичній системі (ЕЕС), що вводиться як критерій оцінки якості функціонування фільтро-компенсуючого пристрою (ФКУ). Встановлено, що при визначенні встановленої потужності ФКУ, найкращий показник може бути досягнутий з застосуванням в системі управління ФКУ інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо регулювання параметрів електроенергії. Наведено алгоритм вирішення задачі оптимального управління ФКУ.

Ключові слова
алгоритм, оцінка якості, регулювання, оптимальне управління, ФКУ
(більше…)