Морфологічний склад туш, хімічний склад та гістометрія найдовшого м’яза спини бугайців

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.591.8

Автор
І.В. Новак, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник1
В.С. Федорович, кандидат біологічних наук, доцент2
Є.І. Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор1
1 Інститут біології тварин НААН, Україна
2 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Україна

Анотація
Досліджено забійні якості, морфологічний склад туш, хімічний склад та морфометричні показники найдовшого м’яза спини бугайців української чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди. Встановлено, що названі показники з віком тварин змінювалися: вихід туші, забійний вихід, вихід м’якоті, вміст жиру та сухої речовини, калорійність найдовшого м’яза спини, діаметр м’язових волокон зростали, а вміст вологи і білка – зменшувався.

Ключові слова
бугайці, м’ясо, морфологія, хімічний склад, гістометрія
(більше…)