Стан використання ГІС для потреб сільського господарства

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
631.171:004

Автор
Р.І. Беспалько, кандидат біологічних наук
С.Ю. Хрищук, аспірант
Чернівецький національний університет

Анотація
Проаналізовано сучасний стан використання геоінформаційних систем для потреб сільського господарства. Розкрито зміст та застосування основних понять. Обгрунтовано питання необхідності застосування інформаційних систем для оптимізації земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова
раціональне використання земель, оптимізація земель, інформаційні системи, сучасні технології, сільське господарство
(більше…)