Оцінка забруднення водоймищ морським транспортом та біологічний метод очищення водного середовища за допомогою ейхорнії товстоножкової

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
[504.4.054+504.45.058]:656.61.052.(262.5)(477)(04)

Автор
В. О. Чабан, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонська державна морська академія

Анотація
У роботі розглядається підвищення екологічної безпеки в процесі дії на неї забруднюючих речовин. Надано матеріал про причини забруднення водного середовища та види рослин, які є біологічним фільтром, за допомогою яких доочищуються недоочищені стоки, які вносять у водойми і підземні води органічні речовини, сполуки фосфору, азоту, сірки, важких металів у великих концентраціях, небезпечних для водних екосистем. Виявлено властивість ейхорнії. При очищенні стоків ця рослина окислює і розщеплює промислові та органічні нечистоти, домішки вод на прості нешкідливі елементи з великою швидкістю і засвоює їх як харчування.

Ключові слова
екологія, забруднення, водоймища, шкідливі речовини, екологічне навантаження, водне середовище, ейрохнія
(більше…)