Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.6.02:004.942

Автор
В.Р. Черлінка, кандидат біологічних наук, доцент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація
Розглянуто питання можливості побудови гідрологічно-коректної цифрової моделі рельєфу з використанням гексагональної растрової сітки. Окреслено шляхи її отримання та проблеми, які при цьому виникають. Запропоновано покласти такі моделі в основу методики крупномасштабного картографування ґрунтового покриву.

Ключові слова
цифрова модель рельєфу, ЦМР, гексагональний растр, моделі водних потоків D-8, D-6
(більше…)

Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
631.6.02:004.942

Автор
В.Р. Черлінка, кандидат біологічних наук, доцент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація
Розглянуто можливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS з врахуванням структурних ліній антропогенного та природного походження. Показано, що для отримання адекватних результатів необхідно включати в базову цифрову картографічну модель рельєфу, яка є основою GRID-ЦМР, додаткові 2,5 та 3d-лінії та застосовувати апроксимацію регуляризованими напруженими сплайнами.

Ключові слова
цифрова модель рельєфу (ЦМР), регуляризовані напружені сплайни, структурні лінії, ГІС GRASS
(більше…)