О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, О. В. Чернова, М. Д. Карпенко. Ефективність насінництва в контексті розвитку Південного регіону України

УДК 631.53.01.003.13(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-2

 

О. Новіков, д.е.н., професор

Н. Потриваєва, д.е.н., професор

Н.Шарата, доктор педагогічних наук, доцент

М. Корхова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

А.Чернова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

М. Карпенко, директор наукового парку «Агроперспектива»

У статті представлено результати аналізу необхідності створення та функціонування Центру з виробництва базового та сертифікованого насіння нових сортів основних зернових колосових культур в умовах природного та штучного зволоження на базі Навчально-науковопрактичного центру МНАУ. Реалізація проекту сприятиме розвитку вітчизняного насінництва, забезпечення агровиробників високоякісним посівним матеріалом нових сортів, а також підвищення якості освіти під час підготовки фахівців з агрономії.

Ключові слова: насінництво, зернові культури, сорти, зрошення, економічна ефективність, проєкт.

 

Efficiency of seed production in the context of development of the southern region of Ukraine

Efficiency of seed production in the context of development of the southern region of Ukraine

 

References:

1. Roslynnytstvo Ukrainy : statystychnyi zbirnyk. / Za red. O. Prokopenka / Derzhavna sluzhba statystyka Ukrainy. 2021. 182 s.
2. Havryliuk M. M., Kalenych P. Ye. Vplyv ekolohichnykh chynnykiv na urozhainist novykh sortiv pshenytsi ozymoi v umovakh Pivdennoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky. 2018. №1. S. 25–29. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201801-04
3. Panfilova A. V., Korkhova M. M. Sortovyprobuvannia yachmeniu ozymoho v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrainy. Ahrarni innovatsii. 2021. Vyp. № 9. S. 69-74. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.9.11
4. Vozhehova R. A. Naukovi osnovy formuvannia system zemlerobstva na zroshuvanykh zemliakh z vrakhuvanniam lokalnykh ta rehionalnykh umov Pivdennoho Stepu Ukrainy. Zroshuvane zemlerobstvo. № 67. 2017. S. 5-10.
5. Korchova M. M., Panfilova A. V., Kovalenko O. A., Fedorchuk M. I., Chernova A. V., Khonenko L. G., Markova N. V. Water supply of soft winter wheat under dependent of it sorts features and sowing terms and their influence on grain yields in the conditions of the Southern Step of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. V. 8. I. 2. P. 33-38. doi: 10.15421/2018_306.
6. Ishchenko V., Umrykhin N., Haidenko O., Kozelets H. Pravylno pidibranyi sort – pershyi krok do vysokoho vrozhaiu. Ahronomiia sohodni. http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/718-pravylno-pidibranyi-sort-pershyikrok-do-vysokoho-vrozhaiu.html.
7. Korkhova M. M., Kovalenko O. A. Analiz nasinnytstva pshenytsi ozymoi (Triticum aestivum L.) na Pivdni Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 2019. № 107. S. 61-68. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.8.
8. Danylko I. M. Napriamy ta mekhanizmy udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia selektsii ta nasinnytstva zernovykh kultur u naukovo-doslidnykh ustanovakh Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2018. № 3. Tom 2. S. 197-203.
9. Onopriienko I. M., Akymenko O. V., Kobzar V. V. Rynok nasinnia v Ukraini : problemy ta perspektyvy. Tekhnolohii XXI storichchia : mater. mizhn. nauk.-prakt. konf., Suma-Odesa, 2018. Sumy, Odesa, 2018. S. 89-92.
10. Vasyliuk P. M., Ulich L. I. Naukove obgruntuvannia pisliareieestratsiinykh doslidzhen sortiv. Visnyk ahrarnoi nauky. 2013. № 1. S. 45-49.
11. Korkhova M. M., Chebotarov I. A., Liaskovskyi D. V. Urozhainist sortiv yachmeniu ozymoho pid chas pisliareiestratsiinoho sortovyvchennia v Mykolaivskii oblasti. Vplyv zmin klimatu na ontohenez roslyn: mater. dop. mizhn. nauk.-prakt. konf., Mykolaiv, 3-5 zhovtnia 2018 r. Mykolaiv, 2018. S. 91-92.
12. Korkhova M. M. Derzhavna naukovo-tekhnichna ekspertyza sortiv roslyn ta yikh pravova okhorona : konspekt lektsii. Mykolaiv, 2021. 60 s.
13. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 1 lyp. 2014 r. №1556-VII // Ofits. visn. Ukrainy. 2014. № 63. St. 1728.
14. Hula L. V. Innovatsiini metody vykladannia u zakladakh vyshchoi osvity. Aktualni problemy bezpeky zhyttiediialnosti liudyny v suchasnomu suspilstvi: mater. dop. mizhn. nauk.-prakt. konf., Mykolaiv, 18-20 lystopada 2020 r. Mykolaiv. S. 150- 153.
15. Hatsek E., Radomska E., Yakubenko N. B. Pisliareiestratsiine vyvchennia sortiv roslyn u Respublitsi Polshcha: perspektyvy efektyvnoho vprovadzhennia v Ukraini. Svitovi roslynni resursy: stan ta perspektyvy rozvytku : materialy IV Mizhn. nauk.-prak. konf., 95-richchiu sortovyprobuvannia v Ukraini. Kyiv, 7 chervnia 2018 r. Vinnytsia. S. 119-122.
16. Zakharchuk O. V. Problemy komertsiinoho obihu nasinnia ta vyplat za vykorystannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Ekonomika APK. № 11. 2016. S. 39-43.
17. Yehorov D. K., Yehorova N. Yu., Kapustian N. V. Rozvytok haluzi nasinnytstva zernovykh kultur yak innovatsiina osnova zernovoho pid kompleksu. Problemy ahrarnoho vyrobnytstva na suchasnomu etapi i shliakhy yikh vyrishennia: mater. mizhn. nauk.-prakt. konf. prysviachenii yuvileinym datam vid dnia narodzhennia vydatnykh vchenykh roslynnykiv, Kharkiv, 1-2 lypnia 2021 r., Kharkiv, 2021. S. 45-51.
18. Chuhrii H., Viniukov O., Bondareva O. Vyznachennia naibilsh adaptyvnykh sortiv pshenytsi ozymoi riznykh selektsiinykh tsentriv v umovakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu 2020. № 24. S. 147-153. https://doi.org/10.31734/agronomy2020.01.147.
19. Ionescu R. V., Zlati M. L., Antohi V. M., Stanciu S., Virlanuta F. O. and Serban S. B. New Agricultural Model of Economic Sustainability for Wheat Seed Production in Romania. Sustainability. 2020, 12, 41-82; doi:10.3390/su12104182/.
20. Shebanin V. S., Novikov O. Ye., Karpenko M. D. (2020). Obgruntuvannia dotsilnosti zaprovadzhennia doshchuvalnoho zroshennia v suchasnykh umovakh. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2020. Vyp. 1. S.4–10. DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105)-1
21. Novikov O., Potryvaieva N., Karpenko M., Sadovy O. The role of irrigation in the formation of the innovation and investment environment of the region. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2021. Vyp. 3. S. 4-11. DOI: 10.31521/2313- 092X/2021-3(111)-1
22. Andrusiv U.Y., Simkiv L.E., Dovgal O.V., Demchuk N.I., Potryvaieva N.V., Cherhata A.O. Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters. 2020. 10(3), P.515–522. DOI: 10.5267/j.msl.2019.9.029.
23. Potryvaieva N.V., Pelypkanych I.V., Potryvaieva O.I. Effective investment decision for fixed assets management. Modern Economics. Mykolaiv. 2020. Vypusk 23. S. 174-179. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-28.

О. Є. Новіков, Н. В. Потриваєва, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, О. В. Чернова, М. Д. Карпенко. Ефективність насінництва в контексті розвитку Південного регіону України

У статті представлено результати аналізу необхідності створення та функціонування Центру з виробництва базового та сертифікованого насіння нових сортів основних зернових колосових культур в умовах природного та штучного зволоження на базі Навчально-науковопрактичного центру МНАУ. Реалізація проекту сприятиме розвитку вітчизняного насінництва, забезпечення агровиробників високоякісним посівним матеріалом нових сортів, а також підвищення якості освіти під час підготовки фахівців з агрономії.

Ключові слова: насінництво, зернові культури, сорти, зрошення, економічна ефективність, проєкт.

А. Е. Новиков, Н. В. Потрываева, Н. Г. Шарата, М. М. Корхова, А. В. Чернова, Н. Д. Карпенко. Эффективность семеноводства в контексте развития Южного региона Украины

В статье представлены результаты анализа необходимости создания и функционирования Центра по производству базовых и сертифицированных семян новых сортов основных зерновых колосовых культур в условиях природного и искусственного увлажнения на базе Учебно-научнопрактического центра ННАУ. Реализация проекта будет способствовать развитию отечественного семеноводства, обеспечению агропроизводителей высококачественным посевным материалом новых сортов, а также повышению качества образования при подготовке специалистов по агрономии.

Ключевые слова: семеноводство, зерновые культуры, сорта, орошение, экономическая эффективность, проект.

 

Матеріал розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY

 

<< повернутися до змісту

n112v42021novikov.pdf
n112v42021novikov.pdf

Сутність сучасного терміна «державне управління»

УДК 351/354:001.4

Н. Г. Шарата, доктор педагогічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

І. В. Павлов, студент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано дефініції «управління» та «державне управління». Узагальнено напрямки досліджень провідних науковців та визначено підходи до розуміння поняття «державне управління».Досліджено становлення понятійно-категоріального апарату державного управління з точки зору різних галузей знань, енциклопедій, навчальних посібників, словників, наукових статей тощо. Подано авторське бачення визначення поняття «державне управління».

Ключові слова: управління, державне управління, держава, державна політика, виконавча влада.

Сутність сучасного терміна «державне управління». (текст статті)

The essence of the modern term “Public Administration”. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления :[курс лекций] / Г.В. Атаманчук. – М. : Юридическая литература, 1997. – 400 с.
2. Державне управління в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : СОМИ, 1999. – 265 с.
3. Державне управління : [навч. посіб.] / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко [за ред. А.Ф. Мельник]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.
4. Бакуменко В.Д. Концептуальний підхід до визначення моделей державного управління] [Електронний ресурс] / В.Д. Бакуменко, О.М. Руденко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. – 2009. №4. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/2009_4/2.pdf.
5. Мартиненко В.М. Демократичне врядування: проблеми теорії та практики / В.М. Мартиненко // Публічне управління: теорія та практика : Зб. наук. праць. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. – №1. – С.16-22.
6. Большаков А.С. Менеджмент / А.С. Большаков – СПб. : Питер, 2000. – 160 с.
7. Основы теории управления :учеб. пособие / под. ред. В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 560 с.
8. Бобрышев Д.Н. История управленческой мысли / Д.Н. Бобришев, С.П. Семенцов. – М. : АНХ, 1985. – 138 с.
9. Семенова И.И. История менеджмента / И.И. Семенова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 222 с.
10. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р. Веснин / Институт международного права и экономики. – М. : ТриадаЛтд, 1997. – 384 с.
11. Белокопытов О.И. История и культура менеджмента / О. И. Белокопытов, Г. В. Панасенко. – Красноярск : ГКУ, 1994. – 352 с.
12. Веснин В.Р. Менеджмент : учеб. / В.Р. Веснин. – М. : ТКВелби, Проспект, 2006. – 504 с.
13. Горбушин А.Е. История менеджмента / А.Е. Горбушин. – Киров : Вят. ГПУ, 1999. – 67 с.
14. Попов М.В. Концептуальные основы менеджмента в США и их эволюция / М.В. Попов. – М., 1989. – 278 с.
15. Свенцицкий А.Л. Социально-психологические проблемы управления / А.Л. Свенцицкий. – Л. : ЛГУ, 1975. – 120 с.
16. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 2004, – 704 с.
17. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом: опыт системного исследования / В.Г. Афанасьев. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1973. – 207 с.
18. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. – М., 1997. – 198 с.
19. Лев В. Сто років праці для науки й нації: Коротка історія Наукового Товариства ім. Шевченка / В. Лев. – Нью-Йорк : Наук. тов-во ім. Шевченка в ЗДА, 1972. – 278 с.
20. Енциклопедія державного управління [Текст] у 8 т. – Т.1 Теорія державного управління / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2011. – 747 с.
21. Колпаков В.К. Адміністративне право України : [підручник] / В.К. Колпаков . – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
22. Административное право : [учебник / под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова]. – М. : Юрист, 1999. – 728 с.
23. Адміністративне право України : [підручник / за заг. ред. С.В. Ківалова]. – Одеса : Юридична література, 2003. – 896 с.
24. Адміністративне право України / [за заг. ред. Ю.П. Битяка]. – Х. :Право, 2001. – 528 с.
25. Державне управління: словник-довідник / [уклад. О.Ю. Оболенський]. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.
26. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт.: наук. кер. В.В. Цветков. – К.: Оріяни, 1998. – 364 с.
27. Райт Г. Державне управління / Г. Райт. Пер. з англ. – К. Основи, 1994. – 191с.
28. Нижник Н. Про державне управління, об’єкт і предмет його теорії / Н. Нижник // Вісник УАДУ. – 2000. – №3. – С.56-62.
29. Луговий В.І. Державне управління як галузь професійної діяльності, академічної підготовки, наукових досліджень / В.І. Луговий, В.М. Князєв // Вісник УАДУ. – 1997. – № 3,4. – С.9-12.

Н. Г. Шарата, И. В. Павлов. Сущность современного термина «государственное управление».

В статье проанализированы дефиниции «управление» и «государственное управление». Обобщены направления исследований ведущих ученых и определены подходы к пониманию понятия «государственное управление». Исследовано становление понятийно-категориального аппарата государственного управления с точки зрения различных областей знаний, энциклопедий, учебных пособий, словарей, научных статей и т.п. Представлено авторское видение определения понятия «государственное управление».

N. Sharata, I. Pavlov. The essence of the modern term “Public Administration”.

The article analyzes the definitions of “management” and “public administration”. Areas of research of leading scientists are generalized and approaches to understanding the concept of “public administration” are defined. The formation of a conceptual-categorical apparatus of public administration from the point of view of various fields of knowledge, encyclopedias, teaching aids, dictionaries, scientific articles, etc., has been studied. The author’s vision of the concept of “public administration” is presented.

Випуск №1 (97), 2018