Адаптивний регулятор у структурі сучасного комплектного електроприводу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
681.5

Автор
Д. Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І. О. Шведененко, магістр
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Анотація
У статті проналізовано використання адаптивного регулятора в сучасних комплектних електроприводах та його динамічні характеристики. Проведено синтез електроприводу з адаптивним регулятором на базі методу аналітичного конструювання. У результаті синтезу отримано динамічні характеристики.

Ключові слова
комплектний електропривод, ПІД-регулятор, адаптивний регулятор, метод аналітичного конструювання
(більше…)