Кон’юнктура ринку України за реалізацією продовольчої продукції

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.43.01:631.11:637.52

Автор
Т.В. Шевченко, аспірант
Науковий керівник – д.е.н., проф. Червен І.І.
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено ретроспективу та сучасний стан продовольчого ринку України у сфері реалізації як сільськогосподарської, так і промислової продукції підкомплексу. Виявлено існуючі тут проблеми, запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова
продовольчий ринок, сільське господарство, харчова промисловість, кон’юнктура, реалізація, ретроспектива, сучасний стан
(більше…)