Проблеми інтенсифікації виробництва кормового буряка в Україні

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 631.151.2:635.116 (477)

Автор
В. Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Д. С. Стан, аспірант
Одеський державний аграрний університет

Анотація
На підставі аналізу багаторічних досліджень доведено необхідність застосування добрив і зрошення при вирощуванні кормового буряка в посушливих умовах. Обґрунтовано значення культури для включення її до раціону тварин у якості соковитого молокогінного корму. Наведено дані щодо впливу добрив на накопичення в коренеплодах кормового буряка нітратів.

Ключові слова:
кормовий буряк, мінеральні та органічні добрива, зрошення, урожайність, вміст нітратів.
(більше…)