Перспектива використання препарату «е-селен» для покращення відтворювальної здатності самок норок скандинавської селекції

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 636.934. 57.082.4531

Автор
Н. В. Яремич, молодший науковий співробітник
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

Анотація
Висвітлено результати дослідження впливу різних доз селеновмісного препарату «Е-селен» на реалізацію відтворювальної функції самок норок скандинавської селекції. У самок, яким препарат «Е-селен» вводився в дозі 0,04 мг/кг живої маси, спостерігалася тенденція до підвищення плодючості на 5,3%, а реєстраційного виходу молодняку на 29,3%, в порівнянні з контролем (Р>0,99).

Ключові слова:
норка, скандинавська селекція, Scanglow, «Е-селен», відтворювальна здатність, гон, покриття, щеніння, реєстраційний вихід
(більше…)