Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.32/38.082.12

Автор
В. А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок молекулярно-генетичних маркерів крові багатоплідних каракульських овець із показником живої маси ягнят при народженні. Виявлено, щофеноваріант В(-) може використовуватись як генетичний маркер підвищеної енергії росту плоду багатоплідних каракульськиховець в ембріональний період.

Ключові слова
вівці, генотип, жива маса,імуногенетика, маркер, ягнята. (more…)

Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.32/38.082.12

Автор
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
В.М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”, Україна

Анотація
Досліджено зв’язок рівня гетерозиготності за окремими білковими локусами із загальною кількістю виявлених антигенних факторів особин. Виявлено залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів, що дозволить значно підвищити ефективність селекційно-племінної роботи у вівчарстві.

Ключові слова
антиген, вівці, імуногенетика, маркер, продуктивність, селекція
(more…)

Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612.1.017

Автор
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Л.П. Горальський, доктор ветеринарних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна
А.В. Терещенко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено неспецифічну резистентність організму телиць у період статевого дозрівання. Встановлено, що показники фагоцитарної активності лейкоцитів, лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові були добре вираженими, а їх зміни мали хвилеподібний характер.

Ключові слова
неспецифічна резистентність, фагоцитарна активність, статеве дозрівання телиць, бактерицидна активність, лізоцимна активність
(more…)