Особливості відтворювальної здатності вівцематок асканійської тонкорунної породи

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
636.32/38.082.4

Автор
В. М. Іовенко, доктор сільськогосподарських наук
О. В. Іванина, аспірант
Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна

Анотація
Запропоновано алгоритм розрахунку коефіцієнту відтворювальної здатності вівцематок. Встановлено фактори, що впливають на рівень розвитку цієї ознаки у тварин асканійської тонкорунної породи.

Ключові слова
вівцематки, багатопліддя, вік, відтворювальна здатність, класи розподілу

Стаття
В. М. Іовенко, О. В. Іванина. Особливості відтворювальної здатності вівцематок асканійської тонкорунної породи.

Список використаних джерел

  1. Мороз В. А. Мериносы Австралии / В. А. Мороз. — М. : Колос, 1992. — 368 с.
  2. Даниленко Г. К. Таврійський тип асканійської тонкорунної породи / Г. К. Даниленко, О. Г. Антонець // Вівчарство України. — К. : Аграрна наука, 2006. — С. 69—72.

В. М. Иовенко, А. В. Иванина. Особенности воспроизводственных качеств овцематок асканийской тонкорунной породы.
Предложен алгоритм расчета коэффициента воспроизводительной способности овцематок. Установлены факторы, влияющие на уровень развития этого признака у животных асканийской тонкорунной породы.

V. Iovenko, A. Ivanina. Features of reproductive qualities of Askanyiskaya fine wool breed ewes.
An algorithm of calculating the coefficient of reproductive ability of ewes. Is proposed the factors affecting the level of development of this trait of Askanyiskaya fine wool breed ewes are given.