Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
636.4.082.22

Автор
М. М. Поручник, аспірант
Науковий керівник – к.б.н., доцент Мельник В. О.
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено відтворювальні якості чистопородних та помісних свиноматок. Під час досліджень було проаналізовано комплексну оцінку відтворювальних якостей свиноматок залежно від їх генотипу. Встановлено кращі відтворювальні якості у свиноматок з третім опоросом від поєднання свиней генотипу велика біла з кнурами генотипу ландрас.

Ключові слова
відтворення, свиноматка, опорос, багатоплідність, збереженість, великоплідність, молочність

Стаття
М. М. Поручник. Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу.

Список використаних джерел

  1. Зельдин В. Воспроизводительная способность свиней и доходность отрасли / В. Зельдин // Тваринництво України. — 2009. — № 5. — С. 5—8.
  2. Інструкція з бонітування свиней. Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. — К. : Київський університет, 2003. — 64 с.
  3. Кодак О. В. Вплив величини селекційних індексів ремонтного молодняку свиней на їх подальшу відтворювальну здатність / О. В. Кодак // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2010. — № 1 — С. 208—210.
  4. Крамаренко С. С. Вплив генотипу та віку на відтворювальні якості свиноматок великої білої породи / С. С. Крамаренко, Є. В. Баркарь, Г. Г. Шпорталюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2008. — Вип. 1. — С. 171—176.
  5. Лихач В. Я. Відтворювальні якості свиноматок породи дюрок української селекції і великої білої породи імпортної селекції при чистопородному розведенні та схрещуванні / В. Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2006. — Спец. вип. 3 (35). — Т. 2. — С. 171—176.
  6. Селекція сільськогосподарських тварин / [Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко та ін.] за ред. Ю. Ф. Мельника., В. П. Коваленка — К. : Інтас, 2008. — 445 с.

М. Н. Поручник. Оценка воспроизводительных качеств свиноматок в зависимости от генотипа.
В статье приведены воспроизводительные качества чистопородных и поместных свиноматок. В ходе исследования была проанализирована комплексная оценка воспроизводительных качеств свиноматок в зависимости от генотипа. Установлены лучшие воспроизводительные качества с третьим опоросом у свиноматок от сочетания свиней генотипа большая белая с хряками генотипа ландрас.

M. Poruchnik. Evaluation of sows reproductive qualities depending on genotype.
The article has a dealwith the reproductive qualities of purebred and local sows. During the research work the comprehensive assessment of sows reproductive qualities which depend on the genotype has been made. It has been set the best quality reproductions during the third farrowing at sows, the fertilization was made from swine genotype with a large white boars Landrace genotype.