Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України

УДК 334.78:631.145:338.432(477)

І. І. Червен, доктор економічних наук, професор
С. І. Павлюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено вплив агрохолдизації аграрного сектора України на соціально-економічний розвиток сільських територій. Досліджено стан функціонування аграрних холдингових формувань в Україні. Висвітлено особливості діяльності агрохолдингових формувань, які займаються виробництвом продукції рослинництва і тваринництва та, особливо, їх внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни та розвиток сільських територій. Наведено пропозиції щодо посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності в соціально-економічний розвиток села.

Ключові слова: сільське господарство, соціально-економічний розвиток, агрохолдинги, землекористування, сільські території.

Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України. (текст статті)

The importance of agroholdization in the socio and economic development of Ukrainian rural areas. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Кропивко М. Ф. Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень / Кропивко М. Ф. // Економіка АПК. – 2014. – № 7 – С. 109-121.
2. ТОП 100 латифундистов України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://latifundist.com/rating/top100#133.
3. Найбільші агрохолдинги України 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ucab.ua/ua/ukab_proponue/doslidzhennya/largest_agriholdings_of_ukraine_2016.
4. Андрійчук В.Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 5-21.
5. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2013. − №7. − С. 5-21.
6. Калінчик М. Що буде, якщо запровадити ринок землі? / М. Калінчик // Пропозиція. – 2007. – № 4. – С. 4-9.
7. Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. − 2011. − № 5. − С. 139-147.
8. Рейтинг 25 найбільш ефективних компаній України, що вирощують продукцію рослинництва [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://landlord.ua/reyting-25-samih-effectivnih-rastenevodcheskih-kompaniy-ukraini/

И. И. Червен, С. И. Павлюк. Роль агрохолдизации в социально-экономическом развитии сельских территорий Украины.

В статье исследовано влияние агрохолдизации аграрного сектора Украины на социально-экономическое развитие сельских территорий. Проанализировано современное состояние функционирования аграрных холдинговых формирований в Украине. Освещены особенности деятельности агрохолдинговых формирований, занимающихся производством продукции растениеводства и животноводства, и особенно их вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие сельских территорий. Даны предложения по усилению социальной направленности их деятельности в социально-экономическое развитие села.

I. Cherven, S. Pavliuk. The importance of agroholdization in the socio and economic development of Ukrainian rural areas.

In the article the influence of agroholdization in agrarian sector of Ukraine on socio and economic development of rural areas is discussed. It was analyzed the modern operation condition of agricultural holdings in Ukraine. Peculiarities of agroholdings are considered in the article which deal with crop production, animal husbandry and especially their contribution to food security and rural development.

Випуск №1 (93), 2017