Методологія економічного дослідження аграрних проблем

О. Ю. Єрмаков. Методологія економічного дослідження аграрних проблем.
Номер, рік
4(81), 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
О. Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

З’ясовано сутність методології науково-дослідної діяльності та її принципи. Розглянуто питання методології економічного дослідження аграрних проблем, зокрема  гропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств та його економічної безпеки для раціонального використання і підвищення економічної ефективності виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова
методологія, методика, економічне дослідження, сільськогосподарські підприємства, методичний інструментарій, агропродовольчий потенціал, економічна безпека. (більше…)