Оцінка відгодівельних якостей свиней з позиції оптимальної взаємодії їх генотипів та специфіки середовища

УДК 636.4.082.084

О. В. Акімов, кандидат сільськогосподарських наук Інститут тваринництва НААН, Україна

У статті визначено ефективність вирощування свиней різних генотипів (за стресостійкістю) при утриманні в різних умовах, визначено параметри оцінки свиней з позиції оптимальної взаємодії їх генотипів та специфіки середовища.

Ключові слова
відгодівля свиней в умовах органічного утримання, стресостійкість, групи розподілу, коефіцієнт фенотипової консолідації, середньодобовий приріст, витрати кормів. (більше…)

Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок

УДК: 637.51:591.463.1 + 636.4.082
О. М. Церенюк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
О. В. Акімов, кандидат сільськогосподарських наук,
Ю. В. Череута, аспірант
Інститут тваринництва НААН, Україна

У статті доведено ефективність використання стимулюючих пристроїв за штучного осіменіння свиноматок, що може бути підґрунтям для підвищення основного
результативного показника відтворювальних якостей свиноматок – їх багатоплідності і, відповідно, загального рівня відтворювальних якостей свиноматок за рахунок наявних
зв’язків між продуктивними показниками.

Ключові слова
відтворення, технологія, свинарство, штучне осіменіння, кореляція, стимулюючі пристрої (більше…)