Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні

УДК331.101.3

О. С. Бакуліна, аспірант
Т. О. Зінчук, доктор економічних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет

У статті розглянуто особливості державної підтримки та стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах членах ЄС. Висвітлено особливості та основні проблеми державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в Україні. Розкрито основні елементи державної підтримки сільськогосподарських підприємств та з’ясовано вплив кожного із них на мотивацію персоналу.

Ключові слова
державне стимулювання, державна підтримка, персонал сільськогосподарських підприємств, мотивація персоналу, державна підтримка аграрного сектора. (більше…)