Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’яса та сала свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.4.082

Автор
М.Д. Березовський, доктор сільськогосподарських наук
О.Л. Нарижна, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

Наведено результати досліджень хімічного складу та фізико-хімічних властивостей м’язової і жирової тканин свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів. Встановлено, що за хімічним складом і фізико-хімічними властивостями м’язова та жирова тканини свиней знаходилися на рівні нормативних показників і відповідали вимогам продукції високої якості. Проте, у м’язовій тканині тварин IV групи найвищий вміст жиру – 3,06% і відповідно найвища енергетична цінність – 130 Ккал/100 г. У досліджених зразках показники рН коливались в межах 5,67…5,98 од. рН. При дослідженні сала встановлено високу температуру плавлення у ІІ та IV групах – 36,4 та 36,7°С, відповідно, що свідчить про придатність сала до тривалого зберігання. Ключові слова: відгодівля, м’язова, жирова тканина, гібриди, термінальні кнури, мармуровість м’яса.

Ключові слова
свині, вік досягнення живої маси 100 кг, вирощування, відгодівля, кореляція між ознакою, оцінка кнурів. (більше…)