Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 631.1:636(477.73)

Автор
С.Л. Войтенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.О. Горобець, аспірант
Полтавська державна аграрна академія, Україна

У статті наведено результати оцінювання свиней зарубіжного походження за віком досягнення живої маси 100 кг під час відгодівлі та вирощування. З урахуванням різного рівня годівлі та походження піддослідні тварини проявили не однакову швидкість росту. Вік досягнення живої маси 100 кг відгодівельним молодняком значно відрізнявся від одержаного під час вирощування, що в кінцевому результаті відобразилося у не достовірних та різноспрямованих коефіцієнтах кореляції між даною ознакою у напівсибсів. У підсумку зроблено висновок про неможливість оцінки кнурів-плідників лише за власною продуктивністю гібридного молодняка. Для більшої об’єктивності краще використовувати середні величини двох методів оцінювання потомків, або зосередити увагу на оцінці гібридного молодняка за відгодівельними ознаками.

Ключові слова
Свині, вік досягнення живої маси 100 кг, вирощування, відгодівля, кореляція між ознакою, оцінка кнурів. (більше…)

Продуктивність свиней породы Ландрас

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.4.082

С. Л. Войтенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
М. О. Петренко, здобувач
Полтавська державна аграрна академія
У статті наведено продуктивність свиней породи ландрас в пле-мінних господарствах України за порівняння з великою білою породою. Встановлено, що за більшістю ознак продуктивності племінні свині породи ландрас перевищують тварин великої білої породи, на підставі чого зроблено висновок про можливість їх використання не лише в якості батьківської форми при схрещуванні. Експериментальними дослідженнями в умовах промислового гос-подарства доведено можливість одержання вищої багатоплідності від свиноматок породи ландрас при чистопородному розведенні, порів-няно із різними варіантами схрещування. Проте чистопородне розве-дення не сприяло підвищенню решти показників відтворної здатності й не забезпечило високих показників відгодівельних та м’ясних ознак за зниження якості м’яса.

Ключові слова
стан породи, чистопородні і гібридні свині, методи розведення, продуктивність, поєднуваність генотипів, якість м’яса. (більше…)