Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПРАТ«Племзавод«Степной»

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 636.4.0821

В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет
А. А. Волков , кандидат сільськогосподарських наук
голова правління ПрАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області

Представлено результати роботи зі свинями породи дюрок та передумови створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції «Степовий» (ДУСС) в умовах ПрАТ «Плем-завод «Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітування свиней вищезгаданого типу. За комплексом ознак стадо свиней розподіляється наступним чином: до класу еліта-рекорд відносять кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта – 16 і 68%, відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток і кнурів стада відповідає тільки класу еліта-рекорд та еліта. Відзначено, що свині нового внутрішньопорідного типу української селекції проявляють високу ефективність при схрещуванні як при використанні батьківської, так і материнської форми. Встановлено, що в ПрАТ «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву генетичного потенціалу продуктивності свиней.

Ключові слова
внутрішньопорідний тип, українська селекція, порода дюрок, продуктивні якості (більше…)