Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК [338.242.4:338.43](477)1

Автор
Н. А. Грецька, молодший науковий співробітник
Інститут економіки та прогнозування НАН України

Анотація
Досліджено стан державного регулювання ОРСП в Україні. Проаналізоване законодавче підґрунтя державного регулювання ОРСП. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового поля в частині регулювання розвитку ОРСП.

Ключові слова
ринок, аграрний ринок, маркетингові канали реалізації сільськогосподарської продукції, інфраструктура аграрного ринку, оптова торгівля сільськогосподарською продукцією, оптовий ринок сільськогосподарської продукції (ОРСП), державне регулювання, нормативно-правове забезпечення діяльності ОРСП. (більше…)