Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 636.4.082

Л. П. Гришина, доктор сільськогосподарських наук
О. Г. Фесенко, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, Україна

Використано прийоми підвищення інформативності селекційного процесу шляхом оцінки комбінаційної здатності (загальної і специфічної) порід. Встановлено доцільність використання породи п’єтрен і термінальних кнурів
(дюрок ? п’єтрен) на заключному етапі гібридизації: вихід м’яса в тушах збільшується на 4,0…2,7% (Р?0,001) у порівнянні з тваринами великої білої породи й становить 65,13 і 63,83%, відповідно.

Ключові слова
гібридизація. схрещування. комбінаційна здатність, термінальні плідники, якість м’яса. (більше…)