Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1

УДК 575:636.4.082.4

С. О. Костенко, кандидат біологічних наук, доцент,
О. В. Сидоренко, кандидат сільськогосподарських наук *
П. П. Джус, кандидат біологічних наук*
Національний університет біоресурсів і природокористування України
*Інститут розведення і генетики тварин імені М. В.Зубця НААН
України,Україна

З метою встановлення поєднуваності батьківських пар різних генотипів за геном рецептора естрогену проведено аналіз репродуктивних якостей свиноматок і кнурів. У результаті досліджень встановлено, що оптимальним для тварин великої білої породи є поєднання гетерозиготних генотипів АВ.

Ключові слова
ESR-1, ген рецептора естрогену 1, велика біла порода, ландрас, свиня свійська. (більше…)