Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. мічуріна братського району миколаївської області

УДК 636.4.082

Г. І. Калиниченко, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук
О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук

Миколаївський національний аграрний університет, Україна Досліджено технологію виробництва свинини в умовах СТОВ ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області. Встановлено, що в результаті впровадження удосконаленої технології виробництва свинини в господарстві відбудеться підвищення рівня рентабельності галузі свинарства на 12,6% і цей показник досягне 39,3%.

Ключові слова
технологія, відтворювальні якості, відгодівля, рентабельність. (більше…)