Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 336.713

Автор
О. М. Крамаренко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено вплив інфляції на результати роботи української банківської системи за весь період існування незалежної України (1991-2013 рр.). При цьому відокремлено питання щодо взаємного впливу інфляції та формування банківської ресурсної бази, які розглянуто як фактор забезпечення стабільної і ефективної роботи банківської системи країни. Встановлено безпосередній прямий зв’язок між показниками інфляції в Україні і розмірами банківських процентних ставок, обсягами залучених банками ресурсів. Проаналізовано останні
заходи, розроблені НБУ з метою реформування банківської системи. Запропоновано можливі напрямки інфляційної протидії, спрямовані на модернізацію вітчизняної банківської системи.

Ключові слова
інфляція, інфляційні очікування, банківська система, результати банківської діяльності, процентні ставки, ресурсна база банків. (більше…)