Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.4.082

Автор
В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. В. Кіш, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено результати роботи зі свинями породи дюрок і передумови створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок
української  селекції «Степовий» (ДУСС)  в  умовах  ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітування  свиней  вищезазначеного  типу,  так,  за  комплексом  ознак  стадо
свиней  розподіляється  таким  чином:  класу  еліта-рекорд  відносять кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта відповідно 16% і 68 відсотків відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток та кнурів
стада відповідає лише класу еліта-рекорд і еліта. Установлено, що в умовах «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву генетичного потенціалу продуктивності свиней.

Ключові слова
порода дюрок, українська селекція, продуктивні якості, внутрішньопорідний тип. (більше…)