Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств

УДК:657.6:658.15

Л. В. Гуцаленко, доктор економічних наук, професор
У. О. Марчук, кандидат економічних наук
Вінницький національний аграрний університет

Визначено основні складові організації процесу внутрішньогосподарського контролю поточних зобов’язань(джерела інформації, об’єкти та методика), що сприятимуть забезпеченню дієвості контрольної функції обліку в управлінні господарюючим суб’єктом. Відзначено, що бухгалтерський облік, функція управління та контрольна функція обліку зумовлюють одна одну і методично та методологічно пов’язані між собою. Окреслено, що в умовах формування ринкових відносин та впливу кризових явищ контрольна функція обліку, яка
забезпечує управління поточними зобов’язаннями, має безпосередній вплив на результати діяльності суб’єктів господарювання та розвиток суспільства в цілому.

Ключові слова
облік, контроль, функції, управління, поточні
зобов’язання, внутрішньогосподарський контроль, методика. (більше…)