Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України

УДК633.1:338.22

Б. В. Погріщук, доктор економічних наук, професор
В. І. Мельник, доктор економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету У статті обґрунтовано організаційно-економічні чинники формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України; розглянуто сучасні організаційно-економічні особливості розвитку зернового господарства й визначено заходи підвищення конкурентоспроможності на основі реалізації кластерно-конкурентної та інноваційної моделі розвитку виробництва; розроблено пропозиції щодо вдосконалення економічної діяльності суб’єктів зернового ринку в
напрямі формування конкурентного середовища як інституційної умови координації їх діяльності.

Ключові слова
конкурентне середовище, конкурентоспроможність, зернове господарство, економічна діяльність (більше…)

Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 001.891(076.6)1

Автор
В. І. Мельник, доктор економічних наук, доцент
Г. Б. Погріщук, кандидат економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Тернопільського національного економічного університету

Анотація
У статті розглянуто основні напрями реалізації організаційно-економічного механізму відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки; визначено особливості прийняття ефективних управлінських рішень у системі забезпечення екологічної безпеки на різних рівнях суспільного відтворення.

Ключові слова
агропромисловий комплекс, екологічна безпека, організаційно-економічний механізм відтворення. (більше…)