Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту

Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
Р. Б. Кухар, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Н. Р. Мотько, канд. сыльськогосподарських наук, доцент
І. Р. Дудик, старший викладач
О. П. Токарчук, старший викладач
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Анотація
Людство, опираючись на наукові досягнення, в процесі свого розвитку пройшло ряд етапів – промислова революція, науково-технічна революція, науково-технологічна революція, – і наблизилося до четвертого етапу – інформаційна революція, створюючи при цьому інформаційне суспільство. В роботі досліджується проблема інформатизації освіти як необхідна умова формування інформаційного суспільства-суспільства майбутнього. По своїй суті освіта – це накопичення інформації та практичного досвіду. В умовах інформаційної революції, коли об’єм науково-технічної інформації зростає по експоненті і прискорюється її моральне старіння, виключається, принцип «кінцевої освіти». Спеціаліст, як суб’єкт праці, через причинно-наслідкові зв’язки не тільки включений в систему «НТП-праця», але і повинен постійно підтримувати цю систему в стані рухомої рівноваги, що в умовах інформаційного динамізму неможливо без неперервного підвищення свого рівня знань як шляхом самоосвіти, професійного спілкування, так і організаційного підвищення кваліфікації, навчання.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність.

Стаття
Р.Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О.П. Токарчук. Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства. (більше…)