Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
О. Г. Обмок, асистент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Внесено пропозиції щодо удосконалення рейтингової оцінки результатів праці науково-педагогічних працівників. Запропоновано зміни в структурі 66 рахунку.

Ключові слова
рейтинг, мотивація праці, науково-педагогічні працівники, оцінка результатів праці. (більше…)