Продуктивність свиней породы Ландрас

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 636.4.082

С. Л. Войтенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
М. О. Петренко, здобувач
Полтавська державна аграрна академія
У статті наведено продуктивність свиней породи ландрас в пле-мінних господарствах України за порівняння з великою білою породою. Встановлено, що за більшістю ознак продуктивності племінні свині породи ландрас перевищують тварин великої білої породи, на підставі чого зроблено висновок про можливість їх використання не лише в якості батьківської форми при схрещуванні. Експериментальними дослідженнями в умовах промислового гос-подарства доведено можливість одержання вищої багатоплідності від свиноматок породи ландрас при чистопородному розведенні, порів-няно із різними варіантами схрещування. Проте чистопородне розве-дення не сприяло підвищенню решти показників відтворної здатності й не забезпечило високих показників відгодівельних та м’ясних ознак за зниження якості м’яса.

Ключові слова
стан породи, чистопородні і гібридні свині, методи розведення, продуктивність, поєднуваність генотипів, якість м’яса. (більше…)