Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки

УДК504.054:330.341.1

Г. Б. Погріщук, кандидат економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

У роботі розглянуто питання взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки на засадах індикативного методу управління природокористуванням; обґрунтовано доцільність впровадження системи еколого-економічного обліку й оцінки екологічних факторів, а також врахування ресурсних обмежень при здійсненні проектного та інвестиційного аналізу.

Ключові слова
агроекологічний розвиток, раціональне природокористування, економіка. (більше…)