Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.145(477)

Автор
М. І. Підгребельна, аспірант
Б. І. Шувар, кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблеми, пов’язані з функціонуванням великотоварного сльськогосподарського виробництва. Увага приділена з’ясуванню переваг і недоліків великотоварного виробництва (SWOT-аналз). Визначено найбльші аграрні підприємства в Україні. Проаналізовано динаміку розміру земельної площі пд великотоварним виробництвом та структуру великотоварного виробництва. Обґрунтовано потребу в удосконаленні законодавства щодо обмеження концентрацї земель в руках великих агровиробників.

Ключові слова
концентрація, орендні вдносини, земельні ресурси, сльськогосподарські підприємства, агрохолдинги. (більше…)