Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від тривалості поросності

УДК 636.4.082.32/.455

Н. А. Піотрович, аспірантка

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна Наведено результати досліджень репродуктивних якостей чистопородних, двопородних свиноматок та свиноматок із генотипом чистопородний батько ? помісна мати залежно від тривалості поросності (114– 116 днів та 117 днів і більше). Між тривалістю поросності і репродуктивними якостями свиноматок виявлено як додатній, так і від’ємний зв’язок: додатній – між тривалістю поросності та молочністю (r=+0,10…+0,18), масою гнізда за відлучення (r=+0,07…+0,20) і масою одного поросяти за відлучення (r=+0,06… +0,27); від’ємний – між тривалістю поросності та багатоплідністю (r= –0,01…–0,04), кількістю поросят за відлучення (r= –0,05…–0,18) і збереженістю поросят (r= –0,01…–0,20).

Ключові слова
поросність, репродуктивні якості свиноматок, комплексний показник відтворювальних якостей (КПВЯ), селекційний індекс відтворних якостей свиноматок (СІВЯС), кореляція. (більше…)