Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК [631.11:65.016.7]:[631.152:338.124.4]1

Автор
Є. М. Руденко, кандидат економічних наук
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Анотація
У статті розглянуто основні елементи механізму управління податковими платежами, досліджено та узагальнено сутність податкової політики, податкового планування, бюджетування податків, податкового обліку і контролю. Визначено етапи розробки податкової політики підприємства, узагальнено елементи системи податкового плануван-
ня. Розроблено пропозиції з удосконалення управління податковими платежами вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова
управління податковими платежами, податкова політика, податкове планування, податковий облік, бюджетування податків, податковий контроль. (більше…)