Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток

Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 639.312

Автор
Г. А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
М. Г. Савчук, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчався вплив режимів годівлі на ефективність вирощування цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив кратності годівлі на середню індивідуальну масу та вихід цьоголіток, рибопродуктивність вирощувальних ставів та кормові витрати. Визначено економічну ефективність та оптимальний режим годівлі при вирощуванні рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова
цьоголітки, вирощування, режим годівлі, вихід, середня індивідуальна маса, рибопродуктивність, кормові витрати, собівартість, рентабельність. (більше…)