Удосконалення методу ланцюгових підстановок при аналізі факторів формування прибутку підприємства

Номер, рік

4(81), 2014
УДК 658.155:65.012.12.003.1

Автор
О. Ю. Скоромна, аспірантка
Науковий керівник:
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

У статті досліджено метод ланцюгових підстановок при визначенні факторів впливу на прибуток сільськогосподарських підприємств. Проведено удосконалення традиційного методу ланцюгових підстановок та наведено рекомендації щодо його використання на підприємствах в сучасних умовах.

Ключові слова
прибуток, факторний аналіз прибутку, метод ланцюгових підстановок, ефективність сільськогосподарського виробництва. (більше…)