Динаміка приростів живої маси свиней та конверсія корму за згодовування амінокислотної кормової добавки

УДК 636.4.087.7

Н. І. Тофан, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський Національний аграрний університет, Україна

Вивчено ефективність комбінованого використання амінокислотної кормової добавки та селену у раціонах молодняка свиней. Встановлено, що поєднання введеної до кормосуміші ДАК і селену забезпечило інтенсивне підвищення енергії росту поросят при одночасному зниженні витрат кормів на одиницю приросту живої маси. Спостерігається синергічний ефект використання селену і ДАК.

Ключові слова
добавка амінокислотна кормова, селеніт натрію, білок, молодняк свиней, середньодобові прирости. (більше…)