Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур

УДК 657.44:631.53.04:633.1

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Т. П. Федяніна, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто порядок документування придбання та списання запасів на сівбу ярих культур. Висвітлено галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з рухом запасів під час сівби ярих культур. Обґрунтовано порядок документального оформлення господарських операцій з оприбуткування та відпуску виробничих запасів у виробництво, проведення сільськогосподарських робіт, а саме– сівби ярих культур.

Ключові слова: облікова політика, документування, бухгалтер-
ський облік, запаси, ярі культури, виробництво, витрати. (більше…)