Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней

УДК 636.4.082

М. А. Хватова, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва НААН України, Україна

Наведено основні методи покращання генетичного продуктивного
потенціалу свиней при лінійно-родинному чистопородному розведенні уельської
породи за відтворювальними ознаками та при гібридизації порід великої білої,
ландрас, уельської і української м’ясної за відгодівельними ознаками.
Встановлено кращі лінійно-родинні і міжпородні поєднання з найбільш
високим проявленням генетичного потенціалу та ступеня його реалізації.
Визначено, що найбільш точним методом прогнозування генетичного потенціалу
є генетико-математична модель з включенням ефектів комбінаційної здатності.

Ключові слова: свині, генетичний потенціал, ступінь реалізації, лінійно-
родинні поєднання, гібридизація, прогнозування продуктивності, комбінаційна
здатність. (більше…)