Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві

УДК 631.151.2:636.4

О. В. Ульянченко, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
А. І. Трончук, старший науковий співробітник
М. В. Церенюк, аспірант
Інститут тваринництва НААН, Україна

Проаналізовано структуру реалізації продукції свинарства в ДПДГ «Гонтарівка» ІТ НААН. Встановлено, що підвищення реалізаційної живої маси поросят, дозволить підвищити рентабельність виробництва і, відповідно, створить можливість для зниження реалізаційної ціни за один центнер живої маси поросят для продажу населенню, що, в свою чергу, дозволить підвищити рентабельність виробництва в господарствах населення.

Ключові слова
економічна ефективність, рентабельність, свинарство, товарна продукція, диверсифікація (більше…)