Продуктивність кнурів спеціалізованих м’ясних порід зарубіжного походження

УДК 636.4.082

Б. С. Шаферівський, кандидат сільськогосподарських наук
Полтавська державна аграрна академія, Україна

Наведені результати досліджень щодо оцінки якості сперми кнурів великої білої породи, дюрок, ландрас і п’єтрен німецької селекції, а також відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи й ландрас французького походження за схрещування із вищевказаними кнурами німецького походження. Встановлена суттєва різниця за концентрацією, об’ємом та активністю сперми у кнурів німецького походження як у залежності від породи, так і сезону року. Найбільш відчутно ефект гетерозису за багатоплідністю проявляється при поєднанні маток породи ландрас французької селекції з кнурами великої білої породи німецької селекції

Ключові слова
свині, походження, якість сперми, відтворювальна здатність. (більше…)