Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.033.082:611.02

Автор
Н.П. Бабік, аспірант
Інститут біології тварин НААН України
В.С. Федорович, кандидат біологічних наук, доцент
Л.І. Музика, кандидат біологічних наук, доцент
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Україна

Анотація
Вивчено міжвікові та міжпородні особливості бугайців порід лімузин та волинської м’ясної за морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх органів. Встановлено, що у бугайців обох порід в 1 мм2 досліджуваних органів найбільша кількість м’язових і серцевих волокон, ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол спостерігалася у 9-місячному віці. З віком тварин кількість вищеназваних структурних одиниць на 1 мм2 органу зменшувалася, а діаметр – збільшувався. У всі вікові періоди кількість м’язових волокон, діаметр серцевих волокон, ниркових клубочків і ядер гепатоцитів більшими були у бугайців волинської м’ясної породи, а кількість серцевих волокон, діаметр м’язових волокон, кількість ниркових клубочків, ядер гепатоцитів та площа просвіту альвеол – у лімузинів.

Ключові слова
морфометрія, порода, бугайці, внутрішні органи, м’язи
(більше…)