Аналіз основних селекційних ознак корів різних заводських ліній

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.2.082

Автор
П.П. Бикадоров, асистент
Луганський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Проведено аналіз молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи різних заводських ліній за ряд лактацій.

Ключові слова
молочна продуктивність, лактація, жива маса, лінія
(більше…)